Gin Rummy

KortspelGin Rummy

Gin Rummy är ett kortspel för två spelare där det lönar sig att tänka strategiskt och försöka planera för att få en så bra hand som möjligt och därmed spela ut sin motståndare. Kortspelet spelas med endast två spelare och en kortlek om 52 spelkort. Penna och papper förenklar poängräkningen.


  • Kategori: Strategi
  • Spelare: 2
  • Rek. ålder: 9+
  • Speltid: 15 min
  • Kortlek: 52 kort

 

Svårighetsgrad 6/10

 

Tur 50%

 

Skicklighet 50%

 

Spelets regler

I Gin Rummy ska varje spelare försöka samla tretal och fyrtal i samma färg eller en sekvens som går i följd och färg, alltså en stege. Ess räknas som lägst valör och de klädda korten har alla en valör på 10 poäng men om de spelas i en stege kommer de i ordningen knekt, dam och kung.

Lyckas man få Gin så är alla kort på handen i en och samma sekvens. Det gäller att komma först till 100 poäng för att vinna hela spelet. Det finns flera varianter av Gin Rummy, till exempel Oklahoma Gin och Hollywood Gin.


Så här spelar du

Kortleken blandas och givaren delar ut 10 spelkort till vardera spelare. De övriga korten läggs i en hög i mitten på bordet med baksidan upp.


När spelet börjar vänds det första kortet i högen upp och läggs uppvänt vid sidan av korthögen.


Det är den spelare som inte var givare som börjar spelet och får då först chans att ta det kort som har vänts upp från högen. Om inte denne vill ha kortet så går turen över till givaren som även den får chans att ta det uppvända kortet.


Om inte heller givaren vill ha kortet går turen tillbaka till den andra spelaren som nu kan plocka upp ett kort från högen. När ett kort tas upp från högen måste spelaren lägga ned ett annat valfritt kort från handen till den uppvända högen.


Sedan är det givarens tur igen som nu får välja mellan att ta upp det uppvända kortet som nyligen lades ned eller plocka upp ett nytt från högen.


Spelet fortlöper på ovan beskrivna sätt till dess att högen av kort är slut eller att en spelare avslutar rundan genom att knacka.


Att knacka innebär att när en spelare ska lägga ned ett kort på den öppna högen så gör denne det genom att lägga kortet med baksidan upp istället.

gin rummy kortspel

En spelare får endast knacka om denne är klar med sina kort på handen och alltså har fått triss, fyrtal eller en stege. De kort som inte ingår i någon serie får ha en sammanlagd valör på totalt 10.


De kort som inte ingår i en serie kallas för skrot och det är dessa kort som räknas ihop när en knackning har skett. Den spelare som har minst skrot (lägst sammanlagda valör) vinner omgången.


Räkna ut mellanskillnaden på båda spelarnas skrot, det är summan av dessa som blir poängen som spelaren vinner den rundan. Detta innebär att man kan vinna olika mycket poäng för varje runda som spelas.


Den som knackar har chans till 25 bonuspoäng om denne har lyckats få Gin.


Om motspelaren, alltså den deltagare som inte knackar, har mindre skrot än knackaren är det istället den som tilldelas en bonuspoäng på 20.


Källor och Länkar

Testa Gin Rummy online

Gin Rummy för Android

Gin Rummy för iOS

Historia och varianter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *