Bismarck

KortspelBismarck

Bismarck är en variant på whist för tre spelare. Spelet påminner en del om fyrmanswhist med likartade regler. Det gäller att ta hem så många poäng som möjligt genom att ta så många stick som möjligt eller ibland så få stick som möjligt.

Bismarck ska inte förväxlas med tremanswhist, som har helt andra regler.


  • Kategori: Strategi, Stick
  • Spelare: 3
  • Rek. ålder: 10+
  • Speltid: 60-90 min
  • Kortlek: 52 kort

 

Svårighetsgrad 7/10

 

Tur 30%

 

Skicklighet 70%

 

Spelets regler

Bismarck går precis som andra whistspel ut på att samla så många poäng som möjligt genom att antingen ta stick eller undvika att ta stick.

Det finns fyra olika spelsätt; spader, trumf, spel och pass. Varje spelare måste välja alla fyra spelsätt en gång, vilket innebär att en spelrunda består av sammanlagt tolv omgångar. Det går alltså inte att välja till exempel trumf två gånger. Spelet är slut när samtliga spelare har spelat sina fyra olika spelsätt.

Spelet går ut på att ta så många stick som möjligt, förutom i pass där det gäller att ta så få stick som möjligt. Precis som i andra stickspel tar den spelare som har högst kortvalör hem sticket. I varje spelsätt måste man ta ett visst antal stick för att “gå hem”. Mer om detta längre ned.


De fyra spelsätten

  • Spader – Spader är trumf. Förhand måste ta hem 8 stick för att gå hem. Övriga spelare behöver 4 stick för att gå hem.
  • Trumf – Den spelare som valt spelsätt väljer vilken färg som är trumf. Förhand måste ta hem 8 stick för att gå hem. Övriga spelare behöver 4 stick för att gå hem.
  • Spel – Ingen trumf. Förhand måste ta hem 8 stick för att gå hem. Övriga spelare behöver 4 stick för att gå hem.
  • Pass – Ingen trumf. Förhand får ta maximalt 4 stick. Övriga spelare får ta maximalt 6 stick.

“Gå hem”

Lyckas man “gå hem” i en omgång i spader, trumf eller spel får man noll poäng. Varje stick över detta ger 1 pluspoäng. Om förhand i till exempel trumf tar hem tio stick får denne +2. Når upp man inte upp till det antal stick man måste ta hem tilldelas minuspoäng. -1 per stick under gränsen för att gå hem. Om en spelare som inte är förhand bara lyckas ta hem ett stick i exempelvis spader får denne -3.

I pass gäller det omvända mot övriga spelsätt. Pluspoäng om man underskrider gränsen för antal stick man får ta, minuspoäng om man överskrider gränsen. Skulle exempelvis förhand ta åtta stick i pass får denne -1. Om en spelare som inte är förhand tar hem tre stick får denne +1.


Så här spelar du

Börja med att upprätta ett protokoll, dels för att hålla koll på vilka som har valt vilka spelsätt, dels för att räkna poäng.


Dela ut 16 kort till varje spelare. Lägg återstående fyra kort med bildsidan uppåt. Utifrån sina egna samt de öppna korten bestämmer förhand vilket spelsätt som ska spelas.


Därefter plockar förhand upp de fyra korten på bordet och slänger sedan fyra av sina kort så att samtliga spelare sitter med 16 kort på hand.


Omgången spelas precis som andra stickspel. Den spelare med högst valör på kortet tar hem sticket.


Om man kan måste man alltid följa den färg som spelas.


När alla spelat ut sina kort är omgången slut.


Därefter räknar alla spelare sina stick och poäng utdelas utifrån det spelsätt som omgången spelats i.


Spelet fortsätter sedan med nästa omgång genom att den spelare som sitter medsols från förhand väljer spelsätt.


När alla spelare har valt de fyra olika spelsätten är rundan avslutad. Den spelare som har högst poäng har vunnit.


Källor och Länkar

Fakta